Ålands lagting
LEDAMÖTER
 
 

 

Olof Erland

Grupptillhörighet: Liberalerna
Yrke: Avdelningschef, universitetslärare
Födelsetid: 16.2.1944
Adress: Bartsgårda, 22310 Pålsböle
Telefon: hem 018-42406, arbetet +46 18 4711496, lagtinget 018-25363, GSM 0505267462
Fax: 018-16075
E-post: Olof.Erland@lagtinget.aland.fi Olof.Erland@fek.uu.se

Ledamot av Ålands lagting
Medlem av lagtinget för perioden 1991-1999.

Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod
Ordinarie ledamot i social- och miljöutskottet (ordförande), Nordiska rådet, talmanskonferensen.
Ersättare i finansutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden

 
 

 

 


ÅLANDS LAGTING, 1998 http://www.lagtinget.aland.fi