Ledamöter och partier

I lagtinget sitter nu de ledamöter som blev invalda på eget mandat, med undantag för de ledamöter som ännu sitter kvar i landskapsregeringen och som därför har sina ersättare i lagtinget.
Efter att en ny landskapsregering bildats kommer det sannolikt att ske ett byte av vissa ledamöter.

 

Lagtingets ledamöter mandatperioden 2015-2019

Lagtinget har sammanlagt 30 ledamöter.

Lagtingets väljs vart fjärde år. Här kan du läsa mera om lagtingsvalet.

Ledamöter och deras ersättare per utskott.