Ledamöter och partier

Eklund Brage

Eklund Brage

Ledamot av Ålands lagting
2003-2007, 2011-

Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod:
Ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet samt viceordförande i justeringsutskottet.

Tidigare uppdrag inom lagtinget:
2003-2007 Vice ordförande i näringsutskottet. Ersättare i stora utskottet.Grupptillhörighet: Ålands framtid

Yrke: Jordbrukare

Född: 08.02.1950

Telefon: 0400 861 769 (mobil), 018 25 000* (lagtinget)

E-post: Skriv brage.eklund och lägg till @lagtinget.ax
(För att undvika skräppost skriver vi inte ut hela adressen)

Till Ålands framtids hemsida << Tillbaka