Ledamöter och partier

Jonsson Axel

Jonsson Axel

Ledamot av Ålands lagting
2011-2015, 2015-

Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod:
2015- Ordinarie medlem i självjstyrelsepolitiska nämnden, ersättare i lag- och kultututskottet, social- och miljöutskottetn och Nordiska rådet

Tidigare uppdrag inom lagtinget:
2011-2015 Ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden.Grupptillhörighet: Ålands framtid

Yrke: Lagtingsledamot

Född: 08.03.1992

Telefon: 0457 3427 222 (mobil), 018 25 369 (lagtinget)

E-post: Skriv axel.jonsson och lägg till @lagtinget.ax
(För att undvika skräppost skriver vi inte ut hela adressen)

Besök Axel Jonssons blogg

Till Ålands framtids hemsida<< Tillbaka