Ledamöter och partier

Winé Göte

Göte Winé ny

Ledamot av Ålands lagting
2003-2007, 2011-2015, 2015

Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod:
2015 Viceordinarie medlem i finans- och näringsutskottet samt ersättare i lag- och kulturutskottet.

Tidigare uppdrag inom lagtinget:
2011-2015 Ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet samt ersättare i social- och miljöutskottet.
2003-2007 Ordinarie ledamot i social- och miljöutskottet samt justeringsman. Ersättare i näringsutskottet och lagutskottet.Grupptillhörighet: Ålands socialdemokrater

Yrke: Projektledare

Född: 19.01.1968

Telefon: 040 5169 639 (mobil), 018 25 000* (lagtinget)

E-post: Skriv gote.wine och lägg till @lagtinget.ax
(För att undvika skräppost skriver vi inte ut hela adressen)

Ålands socialdemokraters hemsida<< Tillbaka