Ledamöter och partier

Kemetter Sara

Kemetter Sara
Ledamot av Ålands lagting
2011-

Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod:
Ordinarie medlem i social- och miljöutskottet samt ersättare i lag- och kulturutskottet och i självstyrelsepolitiska nämnden.

Grupptillhörighet: Ålands socialdemokrater

Yrke: Pedagogie magister

Född: 26.09.1975

Telefon: 050 589 7569 (mobil), 018 25 000* (lagtinget)

E-post: Skriv sara.kemetter och lägg till @lagtinget.ax
(För att undvika skräppost skriver vi inte ut hela adressen)

Ålands socialdemokraters hemsida<< Tillbaka