Ledamöter och partier

Kemetter Sara

Sara Kemetter

Ledamot av Ålands lagting
2011-2015, 2015-

Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod:
2015- Ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden, ersättare i finans- och näringsutskottet och kanslikommissionen

Tidigare uppdrag inom lagtinget:
2011-2015 Ordinarie medlem i social- och miljöutskottet samt ersättare i lag- och kulturutskottet och i självstyrelsepolitiska nämnden.Grupptillhörighet: Ålands socialdemokrater

Yrke: Pedagogie magister

Född: 26.09.1975

Telefon: 050 589 7569 (mobil), 018 25 000* (lagtinget)

E-post: Skriv sara.kemetter och lägg till @lagtinget.ax
(För att undvika skräppost skriver vi inte ut hela adressen)

Ålands socialdemokraters hemsida<< Tillbaka