Ledamöter och partier

Perämaa Mats

Mats Perämaa

Ledamot av Ålands lagting
2.4.2001-2003, 2003-2007, 2011-2015, 2015-

Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod:
2015- Ordinarie medlem i social- och miljöutskottet, ersättare i finans- och näringsutskottet

Tidigare politiska uppdrag inom lagting och landskapsregering
2011-2015 Ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet.
Ledamot i Ålands landskapsregering 2007-2011 (finansminister)
Medlem i kulturutskottet, ersättare i lagutskottet, finansutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden samt i stora utskottet.
2003-2007 Viceordförande i finansutskottet och ordinarie ledamot i stora utskottet.
2001-2003 Ledamot i lagutskottet.Grupptillhörighet: Liberalerna

Yrke: Företagare 

Född:  12.10.1964

Telefon: 040 072 1168 (mobil), 018 25 000* (lagtinget)

E-post: Skriv mats.peramaa och lägg till @lagtinget.ax
(För att undvika skräppost skriver vi inte ut hela adressen)

Till Liberalernas hemsida<< Tillbaka