Ledamöter och partier

Jansson Harry

Harry Jansson

Ledamot av Ålands lagting
2007-2011, 2011-2015, 2015-

Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod:
2015- Ordförande i lag- och kulturutskottet, ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

Tidigare uppdrag inom lagtinget:
2011-2015 Ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden och i lag-och kulturutskottet. Ersättare i social- och miljöutskottet samt i Nordiska rådet.
2007-2011 Ordinarie medlem i lagutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden. Ersättare i kulturutskottet, social- och miljöutskottet samt justeringsutskottet.Grupptillhörighet: Åländsk center

Yrke: Kommundirektör, pol.mag.

Född: 04.10.1959  

Telefon: 0457 313 5296, 018 25 000* (lagtinget) 

E-post: Skriv harry.jansson och lägg till @lagtinget.ax
(För att undvika skräppost skriver vi inte ut hela adressen)

Till Åländsk centers hemsida << Tillbaka