Ledamöter och partier

Jansson Roger

Jansson Roger

Ledamot av Ålands lagting
1979-2003, 2007-2011, 2011-

Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod:
Andra vice talman, ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden och ersättare i finans- och näringsutskottet.  

Tidigare politiska uppdrag inom lagting, landskapsförvaltning och Finlands riksdag:
2007-2011 Medlem i social- och miljöutskottet, självstyrelsepolitiska nämnden och kanslikommissionen samt ersättare i lagtuskottet, justeringsutskottet samt ersättande justeringsman.
2003-2007 Ledamot av Finlands riksdag.
1999-2001 Ledamot i landskapsstyrelsen.
1995-1999 Lantråd.
1994-1995 Talman.
1991-1993 II vicetalman.
1983-1987 Ordförande i finansutskottet.
1983 II vicetalman Grupptillhörighet: Moderat Samling

Yrke: Diplomekonom

Född: 09.08.1943

Telefon: 0457 313 5273 (mobil)  018 25 000* (lagtinget) 

E-post: Skriv roger.jansson och lägg till @lagtinget.ax
(För att undvika skräppost skriver vi inte ut hela adressen)

Moderat Samlings hemsida

 << Tillbaka