Frågestund den 22 maj 2017 kl. 13.00

 Ålands lagting

 

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 22 maj 2017 kl. 13.00

Frågestunden börjar 1

1    Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

F 4/2016-2017

Frågestund slutar 1

 

Frågestunden börjar

1        Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

F 4/2016-2017

Närvarande vid dagens frågestund är lantrådet Katrin Sjögren samt ministrarna Fellman och Perämaa.

Enligt 39 § arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.

En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter.

Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst två gånger. De här anförandena får räcka högst en minut.

Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Frågestund slutar

Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag klockan 14.00. Plenum är avslutat.

Originalfil