Plenum den 1 november 2007 kl. 15.30

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

Plenum den 1 november 2007 kl. 15.30

 

 

Föredras

 

1.      Meddelande om tiden för val av

·        lagtingets utskott

·        självstyrelsepolitiska nämnden

·        medlemmar i  kanslikommissionen

·        justeringsmännen samt

·        representanter i Nordiska rådet

 

2.      Fastställande av antalet medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. (V 2/2007-2008).

 

3.      Förslag om minsta antal ersättare i lagutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskottet, justeringsutskottet samt stora utskottet. (V 2/2007-2008).

 

 

 

Originalfil