Plenum den 12 november 2008 kl. 9.30

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

Plenum den 12 november 2008 kl. 9.30

 

 

Föredras för tredje behandling

 

1.      Social- och miljöutskottets betänkande nr 7/2007-2008  angående  införande av bestämmelser om rätt för den enskilde att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning i landskapslagen om hälso- och sjukvården. (FR 20/2007-2008).

 

2.      Kulturutskottets betänkande nr 3/2007-2008 angående ändrad läroavtalslagstiftning. (FR 22/2007-2008).

 

Föredras för remiss

 

3.      Landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland år 2009. (FR 1/2008-2009 jämte finansmotionerna 1-68/2008-2009).

 

Föredras

 

4.      Landskapsregeringens meddelande angående resurs- och behovsplan för landskapet Åland. (M 1/2008-2009).

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Republikens presidents framställning om godkännande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. (RP 1/2008-2009).

 

Republikens presidents framställning om bifall till utkast till förordning om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar. (RP 2/2008-2009).

 

 

Originalfil