Plenum den 18 januari 2017 kl. 15.25

 Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 18 januari 2017 kl. 15.25

Första behandling

1        Ändrade regler för användning av provnummerskyltar

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2016-2017

 

 

Originalfil