Plenum den 19 december 2007 kl. 13.45

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

Plenum den 19 december 2007 kl. 13.45

 

 

Föredras för bordläggning

 

1.      Finansutskottets betänkande nr 1a/2007-2008 angående budget för landskapet Åland 2008. (FR 1/2007-2008).

 

Originalfil