Plenum den 19 december 2007 kl. 13.50

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

Plenum den 19 december 2007 kl. 13.50

 

 

Meddelande

 

Föredras för fortsatt enda behandling

 

1.      Finansutskottets betänkande nr 1 och 1a/2007-2008 angående budget för landskapet Åland 2008. (FR 1/2007-2008).

 

 

Originalfil