Plenum den 2 september 2009 kl. xx

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

Plenum den 2 september 2009 kl. 16.20

 

 

Enda behandling

 

1.      Lantrådets förslag till fyllnadsval av landskapsregeringsledamot. (D 2/2008-2009).

 

2.      Vicetalman Gun-Mari Lindholms enkla fråga angående tunnelutredning. (EF 22/2008-2009).

 

 

Originalfil