Plenum den 23 november 2009 kl. xx

 Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 23 november  2009 kl. 17.43

Andra behandling

1      Lissabonfördraget

Lagutskottets betänkande (LU 3/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008)

Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008)

Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008)

Originalfil