Plenum den 24 april 2017 kl. 13.00

 

 Ålands lagting

 FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 24 april 2017 kl. 13.00

 

Remiss

1        Offentlig upphandling

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2016-2017/FNU/

2        Komplettering av lagförslaget om sänkt rösträttsålder i kommunalval och folkomröstningar

Landskapsregeringens lagförslag LF 19a/2015-2016/LKU/

Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2015-2016

3        Anpassning av blankettlagen om specialomsorger

Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2016-2017/SMU/

Föredras

4        Meddelande angående reform av kommunstrukturen

Landskapsregeringens meddelande M 4/2016-2017

Remiss

5        Förslag till första tilläggsbudget för år 2017

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2016-2017/FNU/

6        Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 4/2016-2017/SMU/ (bordlagd 19.4)

7        Ändring av landskapslag om hembygdsrättsförfaranden

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2016-2017/LKU/

För kännedom

8        Godkännande av förordning om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 9/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 9/2016-2017

9        Godkännande av ändringarna i bilagorna till  protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrade av förorening från fartyg

Landskapsregeringens yttrande RP 8/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 8/2016-2017

10      Ändring av landskapslagen om miljöskydd

Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2016-2017

11      Inga lån till kortrutten

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 49/2016-2017

12      Extra anslag för kortrutt

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 50/2016-2017

13      Fler poliser på fältet

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 51/2016-2017

14      Kommunindelningsutredare stryks

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. budgetmotion BM 52/2016-2017

15      Reservationsanslag

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 53/2016-2017

16      Sänkt anslag för kortrutt i skärgården

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 54/2016-2017

 

 

 

 

Originalfil