Plenum den 24 mars 2014 kl. 13.00

 Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 24 mars 2014 kl. 13.00

Bordläggning

1        Godkännande av frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 6/2013-2014)

2        Justering av basbelopp

Landskapsregeringens svar (S 1/2013-2014-s)

Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2013-2014)

Första behandling

3        Validering i gymnasieskolor

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2013-2014)

4        Godkännande av konventionen och ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 5/2013-2014)

Föredras

5        Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 – 31.12.2013

Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2013-2014)

6        Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2013 och övergripande prioriteringar

Landskapsregeringens meddelande (M 4/2013-2014)

Remiss

7        Beredning av lag om etablerade politiska föreningar

Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 1/2013-2014) /LKU/

För kännedom

8        Ny körkortslagstiftning

Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2013-2014)

 

Originalfil