Plenum den 25 maj 2015 kl. 13.00

 Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 25 maj 2015 kl. 13.00

Första behandling

1        Ny körkortslag

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10a/2014-2015)

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)

Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)

2        Ändring av vattenlagen

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2014-2015)

3        Godkännande av protokollet om beredskap för insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2014-2015)

Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015)

4        Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2014-2015)

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015)

Enda behandling

5        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2014-2015)

Landskapsregeringens redogörelse  (RS 1/2014-2015)

Remiss

6        Höjd och förlängd vuxenstudiepenning

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2014-2015) /LKU/

7        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014

Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s) /FNU/

Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)

8        En åländsk skattekommitté

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmoton (MOT 1/2014-2015) /FNU/

9        Ålands universitet

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2014-2015) /LKU/

10      Produktion av biogas

Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2014-2015) /FNU/

11      Höjd avskrivningsprocent för turistsatsningar

Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 7/2014-2015) /FNU/

 

 

Bordläggning

12      Godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2014-2015)

Landskapsregeringens yttrande  (RP 12/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 12/2014-2015)

13      Förslag till andra tilläggsbudget för år 2015

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU14/2014-2015)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2014-2015)

För kännedom

14      Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas regering

Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)

15      Servicesedlar inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)

16      Landskapets fastighetsverk

Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2014-2015)

17      Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 5/2014-2015)

18      Muslimsk begravningsplats

Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 5/2014-2015)

19      Senarelägg grundskolans sommarlov

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 13/2014-2015)

Originalfil