Plenum den 27 maj 2015 kl. 13.00

 Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 27 maj 2015 kl. 13.00

Andra behandling

1        Ny körkortslag

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10a/2014-2015)

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)

Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)

2        Ändring av vattenlagen

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2014-2015)

3        Godkännande av protokollet om beredskap för insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2014-2015)

Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015)

4        Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2014-2015)

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015)

Första behandling

5        Godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2014-2015)

Landskapsregeringens yttrande  (RP 12/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 12/2014-2015)

Enda behandling

6        Förslag till andra tilläggsbudget för år 2015

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU14/2014-2015)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2014-2015)

Föredras

7        Förslag till utbildningspolitiskt program för landskapet Åland

Landskapsregeringens meddelande (M 2/2014-2015)

Remiss

8        Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas regering

Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2014-2015-s)/SMU/

Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)

9        Servicesedlar inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)/SMU/

10      Landskapets fastighetsverk

Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2014-2015)/LKU/

11      Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 5/2014-2015)/FNU/

Bordläggning

12      Förnyat hemvårdsstöd

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2014-2015)

För kännedom

13      Kommunernas socialtjänst

Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2014-2015)

 

 

 

 

Originalfil