Plenum den 28 november 2007 kl. xxx

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

 

Plenum den 28 november 2007 kl. 13.50

 

 

Meddelanden

 

Föredras för enda behandling

 

1.      Talmanskonferensens framställning om talman Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från talmansuppdraget. (TMK 2/2007-2008).

 

 

Originalfil