Plenum den 30 april 2008 kl x

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

 

Plenum den 30 april 2008 kl. 12.30

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 7/2007-2008).

 

 

Originalfil