Plenum den 30 januari 2009 kl. 10.30

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

 

Plenum den 30 januari 2009 kl. 10.30

 

 

Enda behandling

 

1.      Finansutskottets redogörelse om behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2008. (FUR 1/2008-2009).

 

För kännedom

 

Republikens presidents framställning om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och med Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen. (RP 6/2008-2009).

 

 

Originalfil