AM 1/2018-2019

Ltl Axel Jonssons m.fl. Anslutningsmotion gällande införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

Ärende AM 1/2018-2019 (avslutat)