AM 2/2018-2019

Ltl Axel Jonssons m.fl. Anslutningsmotion gällande en höjning av barnbidrgets ensamförsörjartillägg

Ärende AM 2/2018-2019 (avslutat)