Första behandling

  • Utdrag ur protokollet

    6        Ny landskapslagstiftning om socialvård

    7        Yrkesutbildade personer inom socialvården

    8        Klienthandlingar inom socialvården