BM 36/2016-2017

Ltl Britt Lundbergs m.fl. Budgetmotion: Åtgärder för att underlätta mottagande av kvotflyktingar

Ärende BM 36/2016-2017 (avslutat)