BM 46/2016-2017

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. Budgetmotion: Genom att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet kan servicenivån bibehållas och konstnaderna sänkas

Ärende BM 46/2016-2017 (avslutat)