FUR 1/2018-2019

Finans- och näringsutskottets behandling av ärenden rörande lanskapets tjänstekollektivavtal för år 2017

Ärende FUR 1/2018-2019 (avslutat)

 

Relaterade sökord