FUR 2/2018-2019

Finans- och näringsutskottets behandling av ärenden rörande lanskapets tjänstekollektivavtal för år 2018

Ärende FUR 2/2018-2019 (avslutat)