HM 5/2000-2001

Ltl Ritva Sarin Grufbergs m.fl. hemställningsmotion angående förslag till LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

Ärende HM 5/2000-2001 (avslutat)