LF 11/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande befrielse från fastighetsskatt

Ärende LF 11/2017-2018 (avslutat)

 

Relaterade sökord

Berör

  • LL om temporär ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland