LF 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande klienthandlingar inom socialvården

Ärende LF 20/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

  • LL om klienthandlingar inom socialvården
  • LL om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda