LF 23/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande avbytarlagstiftning

Ärende LF 23/2017-2018 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av landskapslagen om avbytarstöd