LF 24/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag gällande anpassning av blankettlagen om specialomsorger

Ärende LF 24/2016-2017 (avslutat)