LF 24/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande nya bestämmelser i MKB-lagen

Ärende LF 24/2017-2018 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av 6 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning