LF 24/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande nya bestämmelser i MKB-lagen

Ärende LF 24/2017-2018 (under behandling)