LF 25/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande fastighetsmäklarverksamhet

Ärende LF 25/2017-2018 (under behandling)