Lagtingets beslut LTB 40/2017

Ålands lagting

BESLUT LTB 40/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-08-28

LF 26/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet en ny 23a § som följer:

 

23a §

Elektronisk anslagstavla

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska ha en elektronisk anslagstavla på sin webbplats. Vid tillkännagivandet på anslagstavlan ska bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland iakttas i tillämpliga delar.

     Den elektroniska anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Myndigheten ska i sina lokaler eller på någon annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 28 augusti 2017

 

 

 

Johan Ehn 

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman