LF 27/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen

Ärende LF 27/2017-2018 (avslutat)

 

Berör

  • LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen