LF 35/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag gällande införande av fiskevårdsavgift

Ärende LF 35/2016-2017 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av 2 § landskapslagen om energieffektivitet