LF 11/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag om produktionsstöd för el

Ärende LF 11/2015-2016 (avslutat)

 

Berör

  • Landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor