LF 13/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag om att utreda betydande miljöpåverkan

Ärende LF 13/2017-2018 (avslutat)

 

Berör

  • LL om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning
  • LL om ändring av 3 och 5 §§ plan- och bygglagen för landskapet Åland