LF 14/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag om ändrad lagstiftning om utkomststöd

Ärende LF 14/2015-2016 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd