LF 15/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande lastning av fordon i yrkesmässig trafik

Ärende LF 15/2017-2018 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland
  • LL om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen
  • LL om ändring av polislagen för Åland