LF 16/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag om förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda

Ärende LF 16/2015-2016 (avslutat)

 

Berör

  • LL om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn
  • LL om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare
  • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
  • LL om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av arbetstidslagen
  • LL om ändring av 30 och 41 §§ tjänstemannalagen för landskapet Åland
  • LL om ändring av 40 §§ grundskolelagen för landskapet Åland
  • LL om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter til Ålands hälso- och sjukvård