LF 17/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag om energieffektiv renovering av byggnader

Ärende LF 17/2015-2016 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av 4 och 10 §§ landskapslagen om energideklaration för byggnader