LF 18/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag om kulturhistoriskt värdefulla föremål

Ärende LF 18/2015-2016 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål