LF 18/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

Ärende LF 18/2018-2019 (avslutat)

 

Relaterade sökord

Berör

  • LL om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland