LF 19/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag om sänkt rösträttsålder i kommunalval och kommunala folkomröstningar

Ärende LF 19/2015-2016 (avslutat)

 

Berör

  • LL om temporär ändring av kommunallagen